معرفی شرکت

شرکت عصر جدید داده ها حاصل همکاری و همراهی تعدادی از مهندسین و مشاورین مجرب و ایده پرداز در زمینه تحلیل و طراحی سیستم ها و مهندسی نرم افزار می باشد.

زمینه فعالیت ما طی 10 سال گذشته در زمینه طراحی و تولید سیستم های اداری و مالی است.

ما معتقدیم سیستم های نرم افزاری باید به گونه ای طراحی شوند که نه تنها از نظر فنی و اصول مهندسی نرم افزار حائز شرایط لازم باشند بلکه باید مورد اقبال و پذیرش تمامی کاربران اعم از کارکنان و مدیران واقع شوند.

به همین دلیل اساس کار ما مبتنی بر تولید نرم افزار بر اساس سفارش مشتری است.

تولید سیستم های سفارش مشتری موجب افزایش زمان پیاده سازی و قیمت نرم افزار می گردد، از سوی دیگر موفقیت سیستمهای سفارش مشتری ، مستلزم ارائه سریع خدمات پشتیبانی با کیفیت است.

اما ما با تمرکز بر موارد بالا توانسته ایم آنها را به مزیت رقابتی خود نسبت به رقیبانمان تبدیل کنیم.

استراتژی ما تولید ارزان و سریع سیستمهای مبتنی بر سفارش مشتری همراه با تعهد کامل در ارائه خدمات پشتیبانی سریع و با کیفیت بالا است.